ساخت وساز

انسانها  در همنشینی با ذات حق  بوی  خدا می دهند.

بسیاری از صفات فعلی خدا درانسان قابل حلول و ظهوراست.البته با دوز پائین تر

صفاتی مانند جمالیت  وخالقیت ورزاقیت.قهاریت .رحمانیت ...

ما انسانها اول ازهمه باید به انسان بودن خود وماموریت ها ومحدودیتها  و قابلیت هایمان آگاهی پیدا کنیم

انسانها خلاق آفریده شدند که نیازهای خود برای تکامل وآسایش وامنیت شان را بدست وفکرخود برآورده سازند .

یکی از بزرگترین ماموریتها وقابلیت های بشر ساختن  است

انسانها می توانند حال و روز و روزگار همدیگر رابسازند. واسباب امنیت وآرامش و شادی و  نشاط همدیگرباشند.

 گاهی ساختن حال خوب برای انسان های دیگر بهترین خدمتی است که می توان به خلق خدا کرد. 

 کاری که پیامبران وامامان کردند هم نوعی ساختن بود :

انسان سازی به روش   ومهندسی تربیتی خودشان.احیای قلوب و کرامت انسانی کار بزرگی بود.

والدین مهندسان ساختار ژنتیکی فرزندان خود هستند

معلم واستاد سازنده تربیت ومهندس ایده های جامعه است

نقاش سازنده جذابیتهایی است که از منظر نگاه خود حال بیننده را می سازد

عکاس سازنده نگاهی است که لحظه ها و پدیده ها را توامان شکار میکند ودیدگاهش رابه ذهن مخاطب متبادر می کند

شاعر هم سازنده است وحال انسان را به احوال نیک و خوش سوق می دهد یا برعکس انرژی را از مخاطب می رباید.

صنعتگران حوزه های فرهنگ ودرمان و ادوات نظامی وکشاورزی وخودرویی و...همگی سازنده امنیت وآسایش وآرامش  وطراوت حال همنوعانشان هستند

همه ی تولیدات وصناعات  صنعتی  وماشین افزارها یا تولیدات فکری وعقیدتی وفرهنگی وپزشکی  ورسانه ای و...

هرکدامشان  مرتفع کننده ی نیازامنیتی وآسایشی بشر بودند ومخترعین ومبتکرین آنها نقش ویژه وارزنده ای در تحولات و توسعه  وتکامل بشر وجامعه داشته اند

  

از نگاه من مهمترین  نوع ساختن ؛

 ساختن ساختارحال خوشی  است که انرژی ونشاط وخلاقیت  را به محیط می پاشد.

تبسم بر لب هدیه می دهد.قلب را به تپش وامی دارد.وبذر شوق وبهجت وامید را در دل می کارد.

وباعث ساخت وسازهای بزرگ می شود...

 

حمیدرضا ابراهیم زاده

14شهریور1393


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها